Lepší je být druhý, než mrtvý ...

Řád moto klubu

05.05.2010 17:41

          Moto Klub Třemešná

                   Řád

  Práva a povinnosti členů Moto Klubu!

 

Každý může vstoupit do našeho klubu, pokud je motorkářem a bude splňovat naše požadavky. Každý člen se musí řídit řádem MOTO Klubu Třemešná! Vše, co se v našem moto klubu dělá, se dělá pro klub, nikoliv pro vlastní obohacení členů! O přijetí nového člena klubu rozhoduje celý MOTO Klub formou hlasování! Hlasovat může klub pouze tehdy, pokud je přítomna více jak polovina členů! Pokud je nový člen schválen, čeká ho následovně peněžní vklad, který je stanovem členy klubu. Po dohodě klubu je možno tento poplatek rozdělit jako splátkový kalendář! Dále se v našem moto klubu platí členský příspěvek, který činí 30 Kč měsíčně! Každý člen vlastní tričko s naším logem, kterým nás reprezentuje na různých akcích! Pokud toto triko člen ztratí, zničí, nebo podobně, je povinen si nechat udělat na vlastní náklady nové! V případě, že se člen opakovaně nedostaví na svolanou schůzi nebo akci 2-3x  po sobě, bude navržen na vyloučení. Pokud se tak bude opakovat, bude po projednání klubu bez nároků vyloučen! Pokud se tak stane nesmí bývalý člen dál nosit naše klubové tričko!

 

 

                                                               Povinnosti členů:

 

-Účastnit se každé schůze, která je svolána!

-Chodit na schůze a jiné akce v čas!

-Dát vědět Vedení klubu, že nepřijde na svolanou akci nebo schůzi! (nejpozději však 2  hodiny předem)

-Účastnit se každé klubové akce! (zábava a podobně)

-Platit pravidelně členský příspěvek!

-Řídit se řádem klubu!

-Plnit přidělené úkoly!

 

Pokud se některý z členů nebude řídit těmito povinnostmi, bude automaticky navržen k vyloučení z Moto Klubu Třemešná!

 

                                                                   Práva členů:

-Navrhnout schůzi.

-Navrhnout vyjížďku nebo jinou akci.

-Navrhnout vyloučení některého z členů pouze tehdy, pokud neplní své povinnosti.

-Omluvit se ze schůze nebo jiné akce, pokud je k tomu pádný důvod.(nemoc,práce,dovolená)

-Navrhnou cokoliv pro klub.

-Odejít z moto klubu bez jakýchkoliv nároků.

 

                                                                   Zákaz klubu!

-Nosit klubové tričko po vyloučení nebo po odchodu z klubu!

-Vyjadřovat se na klubovém webu vulgárně!

-Jakýmkoliv způsobem narušovat klub!

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.